Built with Berta.me

 1. work by Cata.Pirata and M19J92T


  ABOUT THE EXHIBITION

  "I believe that the fact of the juxtaposition of the white and black races has created a massive psychoexistential complex. I hope by analyzing it to destroy it...
  The architecture of this work is rooted in the temporal" -Frantz Fanon (Peau noire, masques blancs / 1952)

  IDENTITY / UNTITLED — explores, via the first collaborative series of projects by artists MJ Turpin and Catarina Aimée Dahms - how generalizations and ignorance are enmeshed.
  Re-articulating the concept and notion of The Motherland (diasporatic migration) via politics, identity and geography. This exhibition deals with notions of the basic premise of
  the theory of: “what (you want) people (to) see, and what you are”, the interrogation of the constructs of identity via the deconstruction of immigration, the politics of identity and
  movement, perception and perceived identity, and an inversion of Frantz Fanon's “Peau noire, masques blancs” (Black Skin, White Masks).

  Exploring the contemporary currency of face value and assuming the principle that nationality and race are socio-cultural constructs, the exhibition plays with the idea that ironically,
  racism may not be colour-specific. Juxtaposing visual representation of ignorance via a series of photographs, hand-drawn works, an installation and performance, this multimedia
  exhibition seeks to question and subvert established definitions and positions with regards to identity, geographic placement and the narratives thereof.
  ____________________________________________________________________________
  ABOUT THE ARTISTS
  Catarina Aimée Dahms (Cata.Pirata)
  Born: Johannesburg, South Africa (1983)
  Education: MA Visual Performance & Time-Based Arts (Dartington College of Arts, UK)
  Locality: Lived in South Africa, The Azores, Ibiza, Argentina and the UK. Currently works and lives in Amsterdam, The Netherlands.
  Current concepts and thematic exploration include: personal vs political / roots & routes / polyphrenic cultures / folklore / transmedia mashups
  Website: www.behance.net/catapirata

  Murray Turpin (M18J92T)
  Born: Johannesburg, South Africa (1982)
  Education: Bachelor of Fine Art (Honours), University of the Witwatersrand. South Africa
  Locality: Lived in Hong Kong, South Africa, Netherlands and currently works and lives in Amsterdam, Cape Town and Johannesburg.
  Current concepts and thematic exploration include: identity / geometry / diaspora / socio-politics / geography and violence
  Website: www.behance.net/m18j92t

  NL:

  "Ik geloof dat het feit van de nevenschikking van de witte en zwarte rassen, een massieve psychoexistentieel complex geschapen is. Ik hoop dat door het te analyseren ik het vernietig ...
  De architectuur van dit werk is geworteld in de tijd " - Frantz Fanon (Peau noire, masques blancs / 1952)

  IDENTITY / UNTITLED - verkent, via de eerste gezamenlijke reeks projecten door kunstenaars MJ Turpin en Catarina Aimee Dahms - hoe generalisaties en onwetendheid met elkaar
  zijn verstrikt. Het gaat hier om het re-articuleren van het concept en het begrip van het ‘Moederland’ (diasporatische migratie) via politiek, identiteit en geografie.
  Deze tentoonstelling gaat over noties en uitgangspunten van de theorie van: "wat (je wilt) dat mensen zien, en wat je bent ", de ondervraging van de constructen van identiteit via de
  deconstructie van immigratie, de politiek van identiteit en beweging, perceptie en gepercipieerde identiteit alsook een omkering van Frantz Fanon's "Peau noire, masques blancs "
  (Zwarte huid, blanke maskers).

  Door de hedendaagse discour van veronderstellingen te verkennend en uitgaand van het beginsel dat nationaliteit en ras sociaal-culturele constructies zijn, speelt de tentoonstelling
  met het idee dat racisme, ironisch genoeg, niet kleur-specifiek is.
  Door visuele representaties van onwetendheid door middel van een serie foto's, hand-getekende werken tegenover elkaar te stellen, inclusief een installatie en performance, wil deze
  multimediale tentoonstelling de gevestigde definities en standpunten met betrekking tot identiteit, geografische plaatsing en de verhalen daarvan, bevragen en tegelijkertijd ondermijnen..
  ____________________________________________________________________________
  OVER DE KUNSTENAARS:
  Catarina Aimee Dahms (Cata.Pirata)
  Geboren: Johannesburg, Zuid-Afrika (1983)
  Opleiding: MA Visual Performance & Time Based Arts (Dartington College of Arts, UK)
  Plek: Woonde in Zuid-Afrika, de Azoren, Ibiza, Argentinië en het Verenigd Koninkrijk. Momenteel werkt en woont in Amsterdam, Nederland.
  Huidige concepten en thematische verkenning zijn: het persoonlijke vs het politieke / Roots & Routes / polyphrenische culturen / folklore / transmedia mashups
  website: www.behance.net / catapirata

  Murray Turpin (M18J92T)
  Geboren: Johannesburg, Zuid-Afrika (1982)
  Opleiding: Bachelor of Fine Art (Honours), Universiteit van de Witwatersrand. Zuid-Afrika
  Plek: Woonde in Hong Kong, Zuid-Afrika, Nederland en momenteel werkt en woont in Amsterdam, Kaapstaden Johannesburg.
  Huidige concepten en thematische verkenning zijn: identiteit / geometrie / diaspora / sociaal-politiek / geografie en geweld
  website: www.behance.net/m18j92t